Adwokat Toruń

Usługi

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną. Oferujemy szeroki pakiet usług prawnych dla osób prywatnych, przedsiębiorców i instytucji. Zapraszamy do zapoznania się z wachlarzem naszych usług. Oferujemy następujące formy pomocy prawnej:

www.adwokat-torun.com

Reprezentacja sądowa

Porady prawne

Przygotowanie i opiniowanie umów

Obsługa podmiotów gospodarczych

Doradztwo dot. nieruchomości

Mediacja

Prawo rodzinne – reprezentacja w sprawach sądowych o rozwód, o alimenty, o kontakty z małoletnimi, o ograniczenie i pozbawienie praw rodzicielskich, o podział majątku, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o ustalenie ojcostwa, sporządzanie pozwów i wniosków sądowych, porady prawne

Prawo cywilne – doradztwo i reprezentacja sądowa w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, windykacja, sprawy o eksmisję, przygotowanie umów cywilno-prawnych

Prawo spadkowe – doradztwo i reprezentacja sądowa w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek

Prawo nieruchomości – doradztwo prawne w zakresie spraw budowlanych, w sprawach mieszkaniowych, o zniesienie współwłasności, analiza umów deweloperskich, przedwstępnych, reprezentacja w sporach z deweloperami i wykonawcami, sprawy dotyczące umów darowizny i służebności mieszkania, o zasiedzenie nieruchomości

Prawo karne – reprezentacja sądowa w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonych, doradztwo w sprawach m.in. dotyczących przestępstw w ruchu drogowym, Europejskiego nakazu aresztowania, spraw przeciwko mieniu i życiu, dotyczących posiadania środków niedozwolonych

Upadłość i restrukturyzacja – doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej, przygotowanie dokumentacji, doradztwo w zakresie postępowania egzekucyjnego

Błędy medyczne – doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących błędów medycznych przed Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed sądami powszechnymi w postępowaniach o zadośćuczynienie

Postępowanie mediacyjne – udział w mediacji sądowej oraz prowadzenie mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Kancelaria adwokata Jakuba Kamińskiego świadczy usługi przygotowania wniosków m.in. dotyczących kosztów postępowania, zgłoszenia szkody do ubezpieczycieli, rozłożenia na raty grzywny i świadczenia pieniężnego, o ustalenie kontaktów z małoletnimi, o nadanie klauzuli wykonalności, o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego, o odroczenie terminu rozprawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o przywrócenie terminu, o uzupełnienie lub sprostowanie wyroku, o wyrażenie zgody przez sąd na wyrobienie paszportu dla dziecka, o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, o zawezwanie do próby ugodowej, o ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich, o dział spadku.
Kancelaria analizuje i przygotowuje projekty: umów dzierżawy, najmu lokalu mieszkalnego, najmu okazjonalnego, o świadczenie usług, o pracę, o zachowaniu poufności, przedwstępnych kupna-sprzedaży, sponsoringu, o roboty budowlane, regulaminy świadczenia usług, sprzeciwów od nakazu zapłaty, zgłoszeń wierzytelności itp.

Kancelaria zajmuje się opracowywaniem pozwów: o zapłatę w postępowaniu nakazowym i upominawczym, o alimenty, o rozwód, o separacją, o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, o odszkodowanie za mienie powierzone, o eksmisję itp.

Zapraszamy na konsultacje do siedziby Kancelarii w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/6, aby omówić sprawę i zaproponować najlepsze rozwiązania.