Adwokat Toruń

Cennik

Dotychczasowa praktyka adwokacka dowodzi, że najważniejsza się indywidualna wycena oraz elastyczność form rozliczeń z Klientami. Każdy problem prawny, każde postępowanie sądowe zlecane Kancelarii wymaga indywidualnego podejścia, gdyż to właśnie na adwokacie udzielającym pomocy prawnej w sprawie ciąży ogromna odpowiedzialność. W konsekwencji nie ma możliwości przedstawienia uniwersalnego cennika więc musimy usług prawnych oferowanych na terenie miasta Torunia oraz w pozostałej części kraju.

Kancelaria, określając wysokość honorarium adwokackiego, bierze pod uwagę wiele zmiennych, w tym rodzaj sprawy, miejsce prowadzenia sporu, zawiłość postępowania, wartość przedmiotu sporu, wielość uczestników itp.

Chcąc zatem poznać przybliżony cennik za usługi prawne świadczone przez Kancelarię zachęcamy do kontaktu.

Akceptowane przez Kancelarię formy rozliczeń za usługi adwokackie:
W zależności od potrzeb Klientów i rodzaju spraw, oferujemy następujące sposoby rozliczeń:

wynagrodzenie ryczałtowe – kwota wynagrodzenia określana jest z góry po wstępnej analizie przedmiotu sporu. Ten sposób rozliczenia preferowany jest w sprawach, w których można przewidzieć szacowany czas pracy oraz niezbędne do podjęcia czynności.

wynagrodzenie ustalane w oparciu o stawkę godzinową – ten sposób rozliczania polecany jest w przypadku spraw, w których niemożliwe jest określenie wymiaru czasu pracy, jak również w przypadku usług prawnych świadczonych dla osób prawnych. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia będzie zatem iloczyn sumy godzin przeznaczonych na prowadzenie danej sprawy oraz wysokości stawki godzinowej ustalonej z Klientem w umowie.

wynagrodzenie ryczałtowe połączone z wynagrodzeniem za efekt tzw. success fee – w przypadku części spraw dotyczących odszkodowania i zadośćuczynią dopuszczalne jest częściowe rozliczenie wynagrodzenia z kwoty uzyskanego świadczenia.

Honorarium za usługę (porada prawna, prowadzenie sprawy sądowej, sporządzenie pisma procesowego) ustalamy indywidualnie. Na cenę, wpływ ma, przede wszystkim, stopień skomplikowania sprawy.

Wynagrodzenie pobieramy z góry, w chwili przyjęcia zlecenie prowadzenia sprawy. Wychodząc naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wprowadziłam możliwość zapłaty ustalonej kwoty w ratach. Liczba rat i okres spłaty, ustalane są indywidualnie.
Orientacyjną cenę porady, czy za prowadzenie konkretnej sprawy, można uzyskać po wysłaniu zapytania, opisując zwięźle stan faktyczny sprawy.
Wysokość honorarium różni się co do zasady w zależności od wartości przedmiotu sporu.

Stawki minimalne także zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001800

i co do zasady wynoszą:

do 500 zł – 90 zł;
powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Rozporządzenie określa stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości. Akceptujemy płatności bezgotówkowe.