Adwokat Toruń

www.adwokat-torun.com

Odszkodowania
i zadośćuczynienie

W imieniu Klientów Kancelaria dochodzi świadczeń należnych z tytułu wyrządzonej szkody – materialnej (odszkodowanie) i niematerialnej (zadośćuczynienie). Odszkodowanie powinno rekompensować uszczerbek powstały wskutek zdarzenia wywołującego szkodę, a więc powinno być adekwatne do rozmiarów szkody. Odszkodowanie dotyczy poniesionej szkody rzeczywistej oraz utraconych korzyści. Prowadzimy wszelkiego rodzaju sprawy o odszkodowania za szkody majątkowe, odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jak również o rentę z tytułu całkowitej lub też częściowej utraty zdolności do pracy. Kancelaria adwokata Jakuba Kamińskiego doradza osobom poszkodowanym, jak i rodzinom takich osób. Reprezentujemy w postępowaniu likwidacyjnym z udziałem towarzystw ubezpieczeniowych (również w sytuacji otrzymania zaniżonego odszkodowania) oraz przed sądami cywilnymi.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie powoduje, że dochodzenie roszczeń jest w zasadzie bezskuteczne, ponieważ firma ubezpieczeniowa lub sprawca wypadku nie są zobligowani do naprawienia szkody. Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie co do zasady wynosi trzy lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Dlatego nie zwlekaj z wytoczeniem sprawy o odszkodowanie. Adwokat Jakub Kamiński posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań i roszczeń o zadośćuczynienie, co pomaga wybrać odpowiednią strategię działania dla Klienta. Sprawy odszkodowawcze wymagają obszernej znajomości przepisów, umiejętności ich analizy i dostosowania do danej sytuacji. Jeżeli jest poszkodowanym, przysługuje Ci odszkodowanie komunikacyjne, czy powypadkowe, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania, skorzystaj z pomocy Kancelaria Adwokackiej doświadczonej w tego rodzaju sprawach.
book, read, glasses-4600757.jpg

Nasza specjalność to:

Wypadki komunikacyjne

Błędy medyczne

Wypadki przy pracy

Wypadki budowlane

Naruszenie dóbr osobistych

Szkody rzeczowe

Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody

Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody

Reprezentacja w postępowaniu sądowym

Zapraszamy na konsultację do siedziby Kancelarii w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/6, aby omówić sprawę i zaproponować najlepsze rozwiązania.