Adwokat Toruń

Upadłość konsumencka
i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Kancelaria oferuje fachowe doradztwo w zakresie rozwiązań związanych z prawem upadłościowym. Jeżeli jesteś osobą poszukującą pomocy w związku z niekontrolowanym narastaniem zobowiązań finansowych (tzw. spirala zadłużenia), adwokat przeanalizuje Twoją sytuację ekonomiczną, opracuje możliwości prawne, sporządzi wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej. Kancelaria zajmuje się reprezentacją przed sądem i wobec wierzycieli, doradztwem dla przedsiębiorstw, w tym także w ramach postępowań sanacyjnych. Posiadamy doświadczenie we współpracy z Klientami, znajdującymi się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Naszym priorytetem jest znalezienie najlepszych rozwiązań prawnych w celu sprawnego i trwałego wyjścia ze spirali zadłużenia. Kancelaria udziela wsparcia na każdym etapie postępowania, co pozwala uniknąć błędów, zwiększyć szansę na ogłoszenie upadłości i znacząco przyspieszyć wyjście z zadłużenia.
Wyjaśniamy na czym polega upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać. Kancelaria przeprowadza przez zawiłości postępowania z udziałem niewypłacalnych osób fizycznych, a więc takich, które nie są w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu umorzenie długów konsumenta – w części lub w całości. Umorzenie jest poprzedzone spłatą części zobowiązań na rzecz wierzycieli, co odbywa się poprzez spieniężenie majątku konsumenta oraz ratalne spłaty w ramach planu spłaty na rzecz wierzycieli.
www.adwokat-torun.com

Podstawowe korzyści wynikające z ogłoszenia upadłości konsumenckiej to ograniczenie kosztów związane z tym, iż wszelkie działania skupiają się w ramach jednego, kompleksowego postępowania z udziałem wszystkich wierzycieli. Jest to postępowanie, które jest ograniczone czasowo, dzięki temu, po jego zakończeniu, zadłużony ma możliwość pozbycia się balastu w postaci zajęć komorniczych.
Postępowanie upadłościowe jest szansą na uzyskanie częściowego lub całościowego oddłużenia, a jednocześnie wszczęcie procedury wymaga jedynie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Dalsze koszty są tymczasowo pokrywane przez Skarb Państwa.
Obecnie zasady dotyczące upadłości skuteczniej chronią interesy dłużników. Upadłość konsumencka stanowi szansę na nowy start. Jeżeli masz długi, zacznij działać już dzisiaj.

Skontaktuj się z Kancelarią.
Zapraszamy na konsultację do naszej Kancelarii w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/6, aby omówić sprawę i zaproponować najlepsze rozwiązania.