Adwokat Toruń

Sprawy karne
i Europejski Nakaz Aresztowania

Prawo karne

Kancelaria dzięki współpracy z kancelariami specjalizującymi się w zakresie prowadzenia postępowań karnych może poszczycić się bogatym doświadczeniem w tym zakresie. Adwokat Jakub Kamiński występuje jako obrońca w postępowania karnych i o wykroczenie, jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, szczególnie w sprawach dotyczących uczestników ruchu drogowego, związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, posiadaniem środków odurzających czy też w postępowaniach dotyczących przestępstw przeciwko mieniu.

Posiadanie i handel narkotykami
Przyjmujemy zlecenia reprezentacji już na etapie zatrzymania. Reprezentujemy przed organami ścigania – Policją, Prokuraturą, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz przed sądami powszechnymi.

Tymczasowe aresztowanie
Kancelaria to fachowa pomoc po zatrzymaniu, w toku postępowania w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztu oraz na etapie odwołania przed sądem drugiej instancji.

Prowadzenie pojazdów pod wpływem
W przypadku zatrzymania kierującego pod wpływem alkoholu czy środków odurzających realne jest orzeczenie wobec oskarżonego długoletniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kancelaria podejmuje prawne działania mające na celu złagodzenie sankcji karnych orzekanych wobec osób podejrzanych o tego rodzaju przestępstwa.

ENA
Procedura Europejskiego Nakazu Aresztowania, mimo że stosowana sporadycznie, jest wyjątkowo dotkliwa dla osoby zatrzymanej poza granicami Polski. Kancelaria zajmuje się pomocą takim osobom, które zostały Aresztowane w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub orzeczeniem kary pozbawienia wolności przez sąd na terenie Polski.

ENA
Procedura Europejskiego Nakazu Aresztowania, mimo że stosowana sporadycznie, jest wyjątkowo dotkliwa dla osoby zatrzymanej poza granicami Polski. Kancelaria zajmuje się pomocą takim osobom, które zostały Aresztowane w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub orzeczeniem kary pozbawienia wolności przez sąd na terenie Polski.

Masz problem z prawem, osoba bliska potrzebuje pomocy adwokata – skontaktuj się z nami. Zapraszamy na konsultację do siedziby Kancelarii w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/6.